Show art

REL-A(K)CJE - rozmowa z Basią Starzyńską. Dorobek 20 lat pracy Małgorzaty Rel.

Episode notes

O wystawie REL-A(K)CJE - WYSTAWA TWÓRCÓW I TWÓRCZYŃ ZWIĄZANYCH Z AUTORSKĄ PRACOWNIĄ MAŁGORZATY REL prezentowanej w Galerii i Pracowni ArtBrut we Wrocławiu. Rozmowę prowadzą: dziennikarka Katarzyna Kaczorowska i opiekunka artystyczna wystawy: Basia Starzyńska. Wystawa została przygotowana w ramach zadania publicznego: PROW…